Grupo Sakura Wadaiko by kassá on Flickr.

Notes

  1. 66degrees-taiko reblogged this from wadaiko
  2. wadaiko posted this